Quốc gia Đông Nam Á phê duyệt vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca là loại vaccine thứ 2 được phê duyệt ở Đông Nam Á. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca là loại vaccine thứ 2 được phê duyệt ở Đông Nam Á. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca là loại vaccine thứ 2 được phê duyệt ở Đông Nam Á. Ảnh: AFP
Lên top