Chính quyền ông Biden có nữ Bộ trưởng Tài chính Mỹ đầu tiên

Bà Janet Yellen trở thành Bộ trưởng Tài chính Mỹ thứ 78. Ảnh: AFP
Bà Janet Yellen trở thành Bộ trưởng Tài chính Mỹ thứ 78. Ảnh: AFP
Bà Janet Yellen trở thành Bộ trưởng Tài chính Mỹ thứ 78. Ảnh: AFP
Lên top