Biến thể virus SARS-CoV-2 từ Brazil lây lan tới Mỹ

Mỹ lần đầu tiên phát hiện biến thể virus SARS-CoV-2 mới từ Brazil trên một bệnh nhân COVID-19 ở tiểu bang Minnesota. Ảnh: AFP
Mỹ lần đầu tiên phát hiện biến thể virus SARS-CoV-2 mới từ Brazil trên một bệnh nhân COVID-19 ở tiểu bang Minnesota. Ảnh: AFP
Mỹ lần đầu tiên phát hiện biến thể virus SARS-CoV-2 mới từ Brazil trên một bệnh nhân COVID-19 ở tiểu bang Minnesota. Ảnh: AFP
Lên top