Thêm phát hiện đáng ngại về biến thể SARS-CoV-2 ở Nam Phi

Các nhà khoa học Nam Phi công bố những phát hiện đáng ngại về biến thể SARS-CoV-2 ở Nam Phi. Ảnh: AFP
Các nhà khoa học Nam Phi công bố những phát hiện đáng ngại về biến thể SARS-CoV-2 ở Nam Phi. Ảnh: AFP
Các nhà khoa học Nam Phi công bố những phát hiện đáng ngại về biến thể SARS-CoV-2 ở Nam Phi. Ảnh: AFP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top