Phái đoàn WHO bắt đầu điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Vũ Hán

Điều tra COVID-19 ở Trung Quốc. Ảnh: AFP
Điều tra COVID-19 ở Trung Quốc. Ảnh: AFP
Điều tra COVID-19 ở Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top