Trung Quốc hỗ trợ 1.000 máy thở cho Mỹ chống dịch COVID-19

Trung Quốc gửi cho New York 1.000 máy thở. Ảnh: AP
Trung Quốc gửi cho New York 1.000 máy thở. Ảnh: AP
Trung Quốc gửi cho New York 1.000 máy thở. Ảnh: AP
Lên top