Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc dự báo thời điểm khống chế COVID-19

Chuyên gia Trung Quốc Chung Nam Sơn. Ảnh: SCMP
Chuyên gia Trung Quốc Chung Nam Sơn. Ảnh: SCMP
Chuyên gia Trung Quốc Chung Nam Sơn. Ảnh: SCMP
Lên top