Nhà khoa học Trung Quốc khuyên Mỹ, Châu Âu trong phòng dịch COVID-19

Giám đốc CDC Trung Quốc khuyên người dân Mỹ và Châu Âu đeo khẩu trang để phòng ngừa COVID-19. Ảnh: AFP
Giám đốc CDC Trung Quốc khuyên người dân Mỹ và Châu Âu đeo khẩu trang để phòng ngừa COVID-19. Ảnh: AFP
Giám đốc CDC Trung Quốc khuyên người dân Mỹ và Châu Âu đeo khẩu trang để phòng ngừa COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top