Mỹ mua 60 tấn vật tư y tế, máy thở của Nga chống dịch COVID-19

Máy bay chở lô thiết bị y tế của Nga đến sân bay JFK ngày 1.4. Nguồn: Independent/Twitter
Máy bay chở lô thiết bị y tế của Nga đến sân bay JFK ngày 1.4. Nguồn: Independent/Twitter
Máy bay chở lô thiết bị y tế của Nga đến sân bay JFK ngày 1.4. Nguồn: Independent/Twitter
Lên top