Mỹ: Bệnh viện quá tải, bệnh nhân COVID-19 phải dùng chung máy thở

Tiểu bang New York cho phép bệnh nhân COVID-19 dùng chung máy thở, do số máy thở hiện có không đáp ứng đủ nhu cầu. Ảnh: CNN
Tiểu bang New York cho phép bệnh nhân COVID-19 dùng chung máy thở, do số máy thở hiện có không đáp ứng đủ nhu cầu. Ảnh: CNN
Tiểu bang New York cho phép bệnh nhân COVID-19 dùng chung máy thở, do số máy thở hiện có không đáp ứng đủ nhu cầu. Ảnh: CNN
Lên top