Những nước nào trên thế giới vẫn chưa bị COVID-19 tấn công?

Còn 16 quốc gia và vùng lãnh thổ chưa bị COVID-19 tấn công, tính đến ngày 1.4. Ảnh: Bernama
Còn 16 quốc gia và vùng lãnh thổ chưa bị COVID-19 tấn công, tính đến ngày 1.4. Ảnh: Bernama
Còn 16 quốc gia và vùng lãnh thổ chưa bị COVID-19 tấn công, tính đến ngày 1.4. Ảnh: Bernama
Lên top