Cách ly phòng COVID-19 ở Châu Âu có thể giúp cứu sống 59.000 người

Đường phố ở Rome không bóng người trong lệnh phong toả. Ảnh: AFP
Đường phố ở Rome không bóng người trong lệnh phong toả. Ảnh: AFP
Đường phố ở Rome không bóng người trong lệnh phong toả. Ảnh: AFP
Lên top