Trung Quốc: Bí thư Thành ủy Trùng Khánh bị mất chức là ai?

Ông Tôn Chính Tài.
Ông Tôn Chính Tài.
Ông Tôn Chính Tài.
Lên top