Giải pháp cho bài toán thiếu nhân viên nuôi dưỡng ở trường mầm non

Nhân viên nuôi dưỡng ở trường mầm non tại tỉnh Quảng Trị lâu nay chưa được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách về lương, bảo hiểm theo quy định. Ảnh: Hưng Thơ.
Nhân viên nuôi dưỡng ở trường mầm non tại tỉnh Quảng Trị lâu nay chưa được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách về lương, bảo hiểm theo quy định. Ảnh: Hưng Thơ.
Nhân viên nuôi dưỡng ở trường mầm non tại tỉnh Quảng Trị lâu nay chưa được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách về lương, bảo hiểm theo quy định. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top