Thực hiện cách ly, môi trường được cải thiện

Không khí ở Vũ Hán trong thời gian phong toả trở nên trong lành hơn. Ảnh: Getty Images
Không khí ở Vũ Hán trong thời gian phong toả trở nên trong lành hơn. Ảnh: Getty Images
Không khí ở Vũ Hán trong thời gian phong toả trở nên trong lành hơn. Ảnh: Getty Images
Lên top