Khoa học lý giải "khoảng cách xã hội" có thể cứu sống hàng triệu người

Biện pháp giữ khoảng cách xã hội được thực hiện tại 1 nhà hàng ở Singapore. Ảnh: Straits Times/GAVIN FOO.
Biện pháp giữ khoảng cách xã hội được thực hiện tại 1 nhà hàng ở Singapore. Ảnh: Straits Times/GAVIN FOO.
Biện pháp giữ khoảng cách xã hội được thực hiện tại 1 nhà hàng ở Singapore. Ảnh: Straits Times/GAVIN FOO.
Lên top