Giảm ô nhiễm không khí ở miền bắc Italia sau phong tỏa

Ba tòa tháp: Allianz, Libeskind và Generali giữa làn khói và sương mù dày đặc ở Milan, Italia ngày 8.1. Ảnh: Reuters
Ba tòa tháp: Allianz, Libeskind và Generali giữa làn khói và sương mù dày đặc ở Milan, Italia ngày 8.1. Ảnh: Reuters
Ba tòa tháp: Allianz, Libeskind và Generali giữa làn khói và sương mù dày đặc ở Milan, Italia ngày 8.1. Ảnh: Reuters
Lên top