WHO: Thế giới mắc nợ Vũ Hán

Bruce Aylward dẫn đầu nhóm chuyên gia WHO đến Vũ Hán cuối tuần qua. Ảnh: SCMP
Bruce Aylward dẫn đầu nhóm chuyên gia WHO đến Vũ Hán cuối tuần qua. Ảnh: SCMP
Bruce Aylward dẫn đầu nhóm chuyên gia WHO đến Vũ Hán cuối tuần qua. Ảnh: SCMP
Lên top