Ảnh vệ tinh NASA: Ô nhiễm không khí Trung Quốc giảm hẳn nhờ COVID-19

Ảnh vệ tinh về ô nhiễm không khí ở Trung Quốc từ 1-20.1.2020 (trái) và 10-21.2.2020. Ảnh: NASA.
Ảnh vệ tinh về ô nhiễm không khí ở Trung Quốc từ 1-20.1.2020 (trái) và 10-21.2.2020. Ảnh: NASA.
Ảnh vệ tinh về ô nhiễm không khí ở Trung Quốc từ 1-20.1.2020 (trái) và 10-21.2.2020. Ảnh: NASA.
Lên top