Tàu thám hiểm NASA thành công mỹ mãn trong sứ mệnh lịch sử trên sao Hỏa

Tảng đá "Rochette" trên sao Hỏa và dấu ấn lịch sử sau khi được tàu thám hiểm khoan lấy mẫu. Ảnh: NASA
Tảng đá "Rochette" trên sao Hỏa và dấu ấn lịch sử sau khi được tàu thám hiểm khoan lấy mẫu. Ảnh: NASA
Tảng đá "Rochette" trên sao Hỏa và dấu ấn lịch sử sau khi được tàu thám hiểm khoan lấy mẫu. Ảnh: NASA
Lên top