Tàu thăm dò Chúc Dung di chuyển về phía nam trên hành tinh đỏ

Tàu NASA chụp bức ảnh tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc (phía dưới) và bệ hạ cánh ngày 11.6.2021. Ảnh: NASA
Tàu NASA chụp bức ảnh tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc (phía dưới) và bệ hạ cánh ngày 11.6.2021. Ảnh: NASA
Tàu NASA chụp bức ảnh tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc (phía dưới) và bệ hạ cánh ngày 11.6.2021. Ảnh: NASA
Lên top