Toàn cảnh sao Hỏa ấn tượng khi tàu thám hiểm Trung Quốc kỷ niệm 100 ngày

Tàu thám hiểm sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc. Ảnh: CNSA
Tàu thám hiểm sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc. Ảnh: CNSA
Tàu thám hiểm sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc. Ảnh: CNSA
Lên top