Bất ngờ với thời gian tối đa con người có thể sống trên sao Hỏa

Sứ mệnh có người lái trên sao Hỏa có thể khả thi nếu kéo dài không quá 4 năm. Ảnh minh hoạ: Cisco
Sứ mệnh có người lái trên sao Hỏa có thể khả thi nếu kéo dài không quá 4 năm. Ảnh minh hoạ: Cisco
Sứ mệnh có người lái trên sao Hỏa có thể khả thi nếu kéo dài không quá 4 năm. Ảnh minh hoạ: Cisco
Lên top