Tàu thám hiểm sao Hỏa có lặp lại thất bại ở sứ mệnh 2,7 tỉ USD?

Tàu thám hiểm Perseverance thất bại trong lần lấy mẫu sao Hỏa đầu tiên hôm 6.8. Ảnh: NASA
Tàu thám hiểm Perseverance thất bại trong lần lấy mẫu sao Hỏa đầu tiên hôm 6.8. Ảnh: NASA
Tàu thám hiểm Perseverance thất bại trong lần lấy mẫu sao Hỏa đầu tiên hôm 6.8. Ảnh: NASA
Lên top