Tàu thám hiểm sao Hỏa Curiosity tham gia trào lưu "bị chụp lén"

Tàu thám hiểm sao Hỏa Curiosity theo trào lưu "bị chụp lén". Ảnh: NASA
Tàu thám hiểm sao Hỏa Curiosity theo trào lưu "bị chụp lén". Ảnh: NASA
Tàu thám hiểm sao Hỏa Curiosity theo trào lưu "bị chụp lén". Ảnh: NASA
Lên top