Tàu thám hiểm NASA sắp khoan, lấy mẫu đá sao Hỏa

Tàu thám hiểm sao Hỏa Perseverance đã vào vị trí sẵn sàng lấy mẫu vật ở tảng đá Rochette. Ảnh: NASA
Tàu thám hiểm sao Hỏa Perseverance đã vào vị trí sẵn sàng lấy mẫu vật ở tảng đá Rochette. Ảnh: NASA
Tàu thám hiểm sao Hỏa Perseverance đã vào vị trí sẵn sàng lấy mẫu vật ở tảng đá Rochette. Ảnh: NASA
Lên top