Sửng sốt với phát hiện về băng tuyết trên sao Hỏa

Tuyết chứa đầy bụi do tàu đổ bộ sao Hỏa Phoenix của NASA đào lên từ bên dưới bề mặt vài cm. Ô vuông màu xanh đại diện cho đá và ô màu đỏ là đất. Ảnh: NASA/Đại học Arizona
Tuyết chứa đầy bụi do tàu đổ bộ sao Hỏa Phoenix của NASA đào lên từ bên dưới bề mặt vài cm. Ô vuông màu xanh đại diện cho đá và ô màu đỏ là đất. Ảnh: NASA/Đại học Arizona
Tuyết chứa đầy bụi do tàu đổ bộ sao Hỏa Phoenix của NASA đào lên từ bên dưới bề mặt vài cm. Ô vuông màu xanh đại diện cho đá và ô màu đỏ là đất. Ảnh: NASA/Đại học Arizona
Lên top