Sứ mệnh sao Hỏa của Nhật Bản tham vọng vượt Mỹ, Trung Quốc

Sao Hỏa và Mặt trăng Phobos. Ảnh: AFP/Getty
Sao Hỏa và Mặt trăng Phobos. Ảnh: AFP/Getty
Sao Hỏa và Mặt trăng Phobos. Ảnh: AFP/Getty
Lên top