Bão số 8 Henri nhìn từ vũ trụ

Bão số 8 Henri nhìn từ trạm vũ trụ ISS do phi hành gia Megan McArthur của NASA chụp. Ảnh: NASA
Bão số 8 Henri nhìn từ trạm vũ trụ ISS do phi hành gia Megan McArthur của NASA chụp. Ảnh: NASA
Bão số 8 Henri nhìn từ trạm vũ trụ ISS do phi hành gia Megan McArthur của NASA chụp. Ảnh: NASA
Lên top