Tin bão mới nhất: Bão số 8 Henri tăng nguy hiểm khi đổ bộ vào kỳ trăng xanh

Mắt bão Henri trong ảnh vệ tinh GOES-16 East GeoColor ngày 20.8. Ảnh: NOAA
Mắt bão Henri trong ảnh vệ tinh GOES-16 East GeoColor ngày 20.8. Ảnh: NOAA
Mắt bão Henri trong ảnh vệ tinh GOES-16 East GeoColor ngày 20.8. Ảnh: NOAA
Lên top