Thông tin giật mình về hồ nước trên sao Hỏa

Tranh cãi về hồ nước ở cực nam sao Hỏa. Ảnh: NASA/AP
Tranh cãi về hồ nước ở cực nam sao Hỏa. Ảnh: NASA/AP
Tranh cãi về hồ nước ở cực nam sao Hỏa. Ảnh: NASA/AP
Lên top