Tàu thăm dò NASA ngắm vệ tinh tự nhiên của sao Hỏa

Deimos, 1 trong 2 mặt trăng của sao Hỏa. Ảnh: NASA
Deimos, 1 trong 2 mặt trăng của sao Hỏa. Ảnh: NASA
Deimos, 1 trong 2 mặt trăng của sao Hỏa. Ảnh: NASA
Lên top