Ý tưởng kinh ngạc thay đổi sao Hỏa để sống được như Trái đất

Các nhà khoa học có nhiều ý tưởng cải tạo sao Hỏa để trở thành hành tinh có thể sống được. Ảnh: NASA
Các nhà khoa học có nhiều ý tưởng cải tạo sao Hỏa để trở thành hành tinh có thể sống được. Ảnh: NASA
Các nhà khoa học có nhiều ý tưởng cải tạo sao Hỏa để trở thành hành tinh có thể sống được. Ảnh: NASA
Lên top