Phát hiện tiểu hành tinh quay nhanh nhất quanh Mặt trời

Một tiểu hành tinh (bên trên) và sao Thủy (bên dưới). Ảnh: CTIO/NOIRLab
Một tiểu hành tinh (bên trên) và sao Thủy (bên dưới). Ảnh: CTIO/NOIRLab
Một tiểu hành tinh (bên trên) và sao Thủy (bên dưới). Ảnh: CTIO/NOIRLab
Lên top