Bước nhảy vọt của NASA trong khám phá sao Hỏa

Sojourner, tàu thám hiểm tự hành đầu tiên của NASA trên sao Hỏa. Ảnh: NASA
Sojourner, tàu thám hiểm tự hành đầu tiên của NASA trên sao Hỏa. Ảnh: NASA
Sojourner, tàu thám hiểm tự hành đầu tiên của NASA trên sao Hỏa. Ảnh: NASA
Lên top