Ông Trump rời nhiệm sở vẫn "trợ giúp" đắc lực cho ông Biden

Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Đảng Bảo thủ ngày 28.2.2021 tại Orlando, Florida. Ảnh: AFP/Getty
Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Đảng Bảo thủ ngày 28.2.2021 tại Orlando, Florida. Ảnh: AFP/Getty
Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Đảng Bảo thủ ngày 28.2.2021 tại Orlando, Florida. Ảnh: AFP/Getty
Lên top