Hạ viện Mỹ thông qua gói giải cứu kinh tế 1,9 nghìn tỉ USD

Hạ viện Mỹ thông qua lần cuối dự luật cứu trợ kinh tế 1,9 nghìn tỉ USD. Ảnh: AFP
Hạ viện Mỹ thông qua lần cuối dự luật cứu trợ kinh tế 1,9 nghìn tỉ USD. Ảnh: AFP
Hạ viện Mỹ thông qua lần cuối dự luật cứu trợ kinh tế 1,9 nghìn tỉ USD. Ảnh: AFP
Lên top