Ông Trump sắp đến New York lần đầu kể từ khi rời Nhà Trắng

Ông Trump trong thang máy ở Tháp Trump tại New York năm 2017. Ảnh: AFP.
Ông Trump trong thang máy ở Tháp Trump tại New York năm 2017. Ảnh: AFP.
Ông Trump trong thang máy ở Tháp Trump tại New York năm 2017. Ảnh: AFP.
Lên top