Nữ bộ trưởng thời ông Trump bị tố sai nhân viên chạy việc vặt cá nhân

Bà Elaine Chao và chồng, lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell. Ảnh: AFP.
Bà Elaine Chao và chồng, lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell. Ảnh: AFP.
Bà Elaine Chao và chồng, lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell. Ảnh: AFP.
Lên top