Ông Trump yêu cầu Đảng Cộng hòa ngừng sử dụng tên tuổi ông để gây quỹ

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP
Lên top