Ông Biden đặt hy vọng vào "Kế hoạch Giải cứu nước Mỹ"

Tổng thống Joe Biden có bài phát biểu khung giờ vàng đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ hôm 11.3. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden có bài phát biểu khung giờ vàng đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ hôm 11.3. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden có bài phát biểu khung giờ vàng đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ hôm 11.3. Ảnh: AFP
Lên top