NASA ấn định thời gian lần phóng lên ISS tiếp theo của tàu SpaceX Dragon

Hình ảnh cho thấy tàu SpaceX Dragon đang tiếp cận ISS vào ngày 24.4.2021. Ảnh: AFP
Hình ảnh cho thấy tàu SpaceX Dragon đang tiếp cận ISS vào ngày 24.4.2021. Ảnh: AFP
Hình ảnh cho thấy tàu SpaceX Dragon đang tiếp cận ISS vào ngày 24.4.2021. Ảnh: AFP
Lên top