Xem SpaceX đưa tên lửa khổng lồ và tàu vũ trụ Starship đến bệ phóng

Nguyên mẫu Starship SN20 của SpaceX đã đến điểm phóng Ảnh: Spadre.com/YouTube
Nguyên mẫu Starship SN20 của SpaceX đã đến điểm phóng Ảnh: Spadre.com/YouTube
Nguyên mẫu Starship SN20 của SpaceX đã đến điểm phóng Ảnh: Spadre.com/YouTube
Lên top