Nhìn lại 6 tháng trên sao Hỏa của tàu thăm dò NASA bằng Google Photos

Tàu thăm dò sao Hỏa Perseverance đã chụp hơn 125.000 bức ảnh kể từ khi đáp xuống hành tinh đỏ. Ảnh: Google
Tàu thăm dò sao Hỏa Perseverance đã chụp hơn 125.000 bức ảnh kể từ khi đáp xuống hành tinh đỏ. Ảnh: Google
Tàu thăm dò sao Hỏa Perseverance đã chụp hơn 125.000 bức ảnh kể từ khi đáp xuống hành tinh đỏ. Ảnh: Google
Lên top