NASA tuyển người trải nghiệm "cuộc sống trên sao Hỏa" ở Trái đất

Các phi hành gia trên Trái đất làm việc trong một môi trường mô phỏng trên sao Hỏa. Ảnh: NASA
Các phi hành gia trên Trái đất làm việc trong một môi trường mô phỏng trên sao Hỏa. Ảnh: NASA
Các phi hành gia trên Trái đất làm việc trong một môi trường mô phỏng trên sao Hỏa. Ảnh: NASA
Lên top