Cách xem NASA phóng tàu vũ trụ Boeing lên ISS vào ngày mai

Tàu vũ trụ Starliner sẽ được phóng lên ISS bằng tên lửa Atlas V của United Launch Alliance (ULA). Ảnh: NASA
Tàu vũ trụ Starliner sẽ được phóng lên ISS bằng tên lửa Atlas V của United Launch Alliance (ULA). Ảnh: NASA
Tàu vũ trụ Starliner sẽ được phóng lên ISS bằng tên lửa Atlas V của United Launch Alliance (ULA). Ảnh: NASA
Lên top