Giật mình cả triệu mảnh rác trên quỹ đạo Trái đất, nguy cơ gia tăng va chạm

Minh họa các mảnh rác không gian trên quỹ đạo Trái đất. Ảnh: NASA
Minh họa các mảnh rác không gian trên quỹ đạo Trái đất. Ảnh: NASA
Minh họa các mảnh rác không gian trên quỹ đạo Trái đất. Ảnh: NASA
Lên top