Nhìn lại 100 ngày trên sao Hỏa của tàu thăm dò NASA

Tàu thăm dò sao Hỏa Perseverance của NASA chụp ảnh "Santa Cruz" - ngọn đồi trên sao Hỏa vào ngày sao Hỏa thứ 68 của sứ mệnh hôm 29.4. Ảnh: NASA
Tàu thăm dò sao Hỏa Perseverance của NASA chụp ảnh "Santa Cruz" - ngọn đồi trên sao Hỏa vào ngày sao Hỏa thứ 68 của sứ mệnh hôm 29.4. Ảnh: NASA
Tàu thăm dò sao Hỏa Perseverance của NASA chụp ảnh "Santa Cruz" - ngọn đồi trên sao Hỏa vào ngày sao Hỏa thứ 68 của sứ mệnh hôm 29.4. Ảnh: NASA
Lên top