Trực thăng sao Hỏa của NASA đối mặt rủi ro sống còn

Trực thăng sao Hỏa Ingenuity. Ảnh: NASA
Trực thăng sao Hỏa Ingenuity. Ảnh: NASA
Trực thăng sao Hỏa Ingenuity. Ảnh: NASA
Lên top