Tàu Starship của SpaceX sắp sẵn sàng cho chuyến bay thử nghiệm đầu tiên

Tàu Starship và tên lửa Super Heavy khi xếp chồng lên nhau cao gần 120m. Ảnh: SpaceX
Tàu Starship và tên lửa Super Heavy khi xếp chồng lên nhau cao gần 120m. Ảnh: SpaceX
Tàu Starship và tên lửa Super Heavy khi xếp chồng lên nhau cao gần 120m. Ảnh: SpaceX
Lên top